HEVOSALA

Red Barn

TALLITYÖT & LOMITUKSET

ALK. 25,00€ (sis. ALV 24%) / H


HUOM!​
En ota tällä hetkellä uusia talli- tai lomitusasiakkaita suuren kysynnän vuoksi.

 

 • Tuuraukset ja sijaisuudet kaikenkokoisilla talleilla, myös pienillä kotitalleilla

 • Lomituspalvelut isommille hevostiloille (itse järjestetty lomitus)

 • Mahdollisuuksien mukaan myös nopealla aikataululla!

Koska työskentelen hevosalalla sivutoimisesti, käytän arkena suoritettaviin tuurauksiin ja lomituksiin pääsääntöisesti päätyöni vapaapäiviä. Näin ollen en voi tällä hetkellä ottaa vastaan pidempiaikaisia tuurauksia. Työsuoritukset ovat aina hinnoittelultaan tuntiperusteisia ja toiveena olisi tällöin tehdä mahdollisimman täysiä työpäiviä. Lyhyempiä, 1-2h tuurauksia voin tarvittaessa tehdä aikaisin aamulla (ennen klo 9:00) tai viikonloppuisin. 

HUOM! Koska tallikäyntejä saattaa olla päivän aikana useampi, asiakkaan tulee tietää, kauanko tehtävien suorittamiseen kuluu aikaa. Näin ollen tuntimäärät sovitaan ennen työsuoritusta. Asiakas on myös velvollinen tekemään selvityksen tehtävistä ja ohjeista viimeistään edellisenä päivänä ennen työsuorituksen alkua. Tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi heinä- ja rehumäärät, tarha- ja laidunkartat, sekä hevoskohtaiset tavarat ja ohjeet (nimikoidut loimet, suojat jne.). Uusissa paikoissa tulen mielelläni käymään paikan päällä ennen ensimmäistä työsuoritusta, vanhojen asiakkaiden kanssa päivitetyt ohjeet voidaan käydä läpi esimerkiksi puhelimitse. Puutteelliset ohjeet pidentävät työaikaa (joka laskutetaan tällaisessa tapauksessa aikaisemmin sovitun päälle) ja lisäselvitysten tekeminen kesken päivän häiritsee myös asiakkaan omaa vapaapäivää. 

hemu.jpg

HEVOSTEN KOULUTUS 

PYYDÄ TARJOUS!

 • Ongelmat hevosen käsittelyssä ja hoitotoimenpiteissä (satulointi, klippaus, kiinniotto, kengitys jne.)

 • Lastaus- ja kuljetusongelmat 

 • Ratsastuksessa / liikutuksessa ilmenevien käytösongelmien selvittäminen

 • Varusteisiin ja ratsastajaan totuttaminen (myös vanhojen hevosten uudelleenkoulutus) 

 • Erilaisiin pelkoihin siedättäminen 

 

Koulutusten hinnoittelu perustuu tapauskohtaisesti ongelmaan ja sen laajuuteen. Koulutuskäynnit tapahtuvat yksittäisinä käynteinä hevosen kotitallilla, ellei toisin sovita. HUOM! Voit tiedustella pidemmille koulutusprojekteille myös erillistä koulutuspaikka-mahdollisuutta! 
 

MUUTAMA SANA KOULUTTAMISESTA
 

En ole lajivalmentaja tai ratsuttaja. Opiskelen tällä hetkellä kouluttamista nykytieteen pohjalta, keskittyen hevosten lajinomaiseen käyttäytymiseen ja käyttäytymistarpeisiin. Näin ollen koulutustilainteissa huomioidaan aina kokonaisuus, eikä keskitytä pelkästään "huonon tavan kitkemiseen" tai uuden tempun opettamiseen. Kun ongelmatilanteissa mahdolliset kivut, sairaudet ja epäsopivat varusteet on suljettu pois, lähtökohtana on luoda hevoselle olosuhteet, joissa se kykenee -ja ennen kaikkea haluaa- oppia uutta. Koska jokainen hevonen on aina yksilö, jokaiselle hevoselle tehdään oma kirjallinen koulutussuunnitelma. 

Hevonen, jolle kouluttaminen on tehty mieluisaksi ja kannattavaksi, oppii nopeasti. Tällainen hevonen myös haluaa työskennellä ihmisen kanssa ja se on aina valmiina oppimaan uutta. Sen sijaan, että juutumme ajatukseen "Hevosen tulee tehdä näin, koska minä sanon." voimmekin pohtia "Mitä minun tulisi tehdä, jotta hevonen haluaisi tehdä näin?" Käytän pääsääntöisesti kouluttamisessa positiivista vahvistetta (normaalisti jokin ruokapalkka, toki käytämme myös muita vahvisteita, mikäli ne hevoselle sopivat paremmin), mikä sovitaan omistajan kanssa yhdessä. 

Koska olemme tekemisissä saaliseläimen kanssa, meidän tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota myös hevosen mielentilaan. Stressaantunut, paineistunut tai peloissaan oleva hevonen toimii ensisijaisesti vaistojensa varassa, mikä on äärimmäisen suuri turvallisuusriski niin meille, kuin hevosellekin. Monesti voimme kuitenkin hallita tällaista hevosta erilaisilla varustevalinnoilla (vahvemmat kuolaimet, apuohjat jne.), mutta pitkällä aikavälillä taustalla olevan ongelman ratkaisu on nopeampi ja ennen kaikkea turvallisempi valinta.

Oli kyseessä sitten ongelmatilanteen ratkaisu tai uuden asian opettelu, haluan ensisijaisesti kiinnittää huomiota työskentelyn eettisyyteen ja turvallisuuteen: 
 

 • Hevosen tulee voida luottaa ihmiseen. 
  Emme vaadi siltä asioita, joita se ei osaa tai ymmärrä. 

   

 • Hevonen ei saa pelätä, stressaantua tai paineistua koulutustilanteessa. 
  Kuuntelemme hevosta ja etenemme hevosen ehdoilla. Hevosen tulee pysyä rauhallisena ja vastaanottavaisena koko koulutuksen ajan. Kipeää hevosta ei kouluteta.

   

 • Työskentely on myös hevoselle palkitsevaa.
  Tarkoituksemme on harrastaa hevosen kanssa, ei hevosella. Meidän tehtävämme on selvittää, mikä hevosta motivoi työskentelyyn.

   

 • Luodaan hevoselle tunne valinnanvapaudesta.
  Omasta halustaan työskentelevä hevonen on ennen kaikkea turvallinen, mutta myös yhteistyöhaluinen ja suoritusvarma. Valinnanvapaus ei tarkoita, etteikö ihminen päättäisi asioista: kyse on vain keinosta esittää asiat niin, että pakottamisen sijaan hevonen huomaa itse haluavansa suorittaa pyydettyjä asioita.  

   

 • Tiedostamme, että hevonen ei "perseile".
  Emme ota hevosen käyttäytymistä henkilökohtaisesti vaan tiedämme, että kaikelle käytökselle on aina syy. Tehtävämme on selvittää, miksi hevonen käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. 

lataus10_edited_edited.jpg

HEVOSTEN LIIKUTUS 

ALK. 25,00€ (sis. ALV 24%) / kerta

Kaikenlaisten hevosten liikutus esimerkiksi omistajan loman tai sairasloman ajan:

 • Hevosen liikuttaminen ratsain

 • Hevosen liikuttaminen maastakäsin (juoksutus, ohjasajo, kävelytykset)

Hintaan kuuluu hevosen varustaminen, liikutus, sekä mahdollinen jälkihoito (suihkutus, loimitus, jalkojen viilennys tms.).

HUOM! Liikutus ei sisällä hevosen kouluttamista. Hevonen liikutetaan omistajan ohjeiden mukaan. Mahdolliset läpiratsastukset tai arvioinnit suoritetaan vain omistajan läsnäollessa.